İşletme bölümünün temel amacı yaratıcı, sosyal sorumluluk sahibi ve iş ahlakına saygılı üst düzey yönetici adayları ve girişimciler yetiştirmektir.

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nü merkezi sınavla kazanan ve Fransızca bilmeyen öğrenciler iki yıl süren “Fransızca ve Sosyal Bilimlere Hazırlık” sınıfına devam ederler. Bu hazırlık sınıfının ikinci senesi, üniversiteye iç sınav kontenjanından giren ve lisede Fransızca eğitim almış öğrenciler için de geçerlidir.

Hazırlık sınıfının devamında dört yıllık lisans eğitimi başlar. Mezun olmak için öğrencinin alması gereken derslerin kredi karşılığı 150′dir. Başarılı öğrenciler eğitimlerinin 5. veya 7. dönemlerinde Erasmus değişim programına katılma hakkı kazanırlar. Bu sayede lisans eğitimlerinin bir dönemlik kısmını yurt dışında bir üniversitede burslu olarak sürdürübilme şansına sahip olurlar.

İşletme bölümünün kontenjanı 2007 yılı itibariyle 28 kişi olup bu kontenjanın yarısı üniversitemizi ÖSS ile kazanan öğrencilere aittir. Kontenjanın diğer yarısı ise Galatasaray Üniversitesi tarafından yapılan ve Fransızca eğitim veren liselerdeki son sınıf öğrencilerinin girebildiği bir sınavla belirlenmektedir.

Programın öğrenim dili Fransızcadır. Bununla birlikte lisans derslerinde İngilizce yoğun biçimde kullanılmaktadır. Bölüm politikası uyarınca öğrencilerin Fransızcanın yanı sıra İngilizce bilmeleri de istenmektedir. Bunun için öğrencilerin TOEFL derecesine sahip olması (minimum TOEFL eski 550, yeni 213) veya yabancı diller bölümünün İngilizce derslerini takip ederek en kısa sürede İngilizce muhafiyet sınavını vermeleri gerekmektedir.

Lisans eğitimlerinin 6. yarıyılını tamamlayan öğrencilerimiz 7. yarıyıla başlamadan önce kendi seçtikleri bir işletmede asgari 40 işgünü süren bir staj yapmak zorundadırlar. Staj sonunda öğrenci stajını belgeleyen bir dosya ve ilgili staj raporunu bölümdeki sorumlulara teslim etmek zorundadır. Zorunlu stajı tamamlamayan öğrenciler kesinlikle mezun olamazlar.