Tablo 2: Bölüm Öğretim Üyelerinin Akademik Faaliyetleri  

  Araştırma Projeleri Lisansüstü Tezler Makale
(SSCI)
Yıllar BAP Diğer Doktora Y. Lisans Makale Sayısı
2013 2 0 0 5 1
2014 1 0 1 14 0
2015 5 0 0 7 3
2016 5 0 0 5 5
2017 4 0 1 6 0
2018 7 0 1 3 5