Tablo 1: İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Araştırma Alanları

Öğretim Üyeleri Araştırma İlgi Alanları
Türker Baş, Prof. Dr. Yönetim ve Strateji, Stratejik Yönetim,
İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış
Volkan Demir, Prof. Dr. Muhasebe Teorisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Uluslararası Muhasebe, Finansal Raporlama, Şirket Değerleme
Muhasebe Eğitimi
Rüstem Hacırüstemoğlu, Prof. Dr. Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, İşletme Bütçeleri, Finansal Tablolar Analizi
İdil Kaya, Prof. Dr. İşletme, Muhasebe ve Finansman
Kurumsal ve Finansal Raporlama,
Sosyal Sorumluluk Raporlaması
Yaman Öztek, Prof. Dr. Pazarlama, Satış Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Ömür Süer Baklacı, Prof. Dr. Bankacılık, Finansal Analiz, Kredi Riski Analizi, Davranışsal Finans
Ulun Akturan, Prof. Dr. Marka yönetimi, Perakendecilik, Pazarlama araştırmaları, Nitel araştırma yöntemleri
N. Aylin Ataay Saybaşılı, Prof. Dr. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Tepe yönetici ücretleri, Tepe yöneticilik kariyeri, Uluslararası stratejik ittifaklar, Yönetim ve Organizasyon
Oğuzhan Bahadır, Doç. Dr. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Teorisi, Yönetim Muhasebesi
Banu Dinçer, Doç. Dr. Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ,Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Etiği
Caner Dinçer, Doç. Dr. Pazarlama, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Etik, E-pazarlama
Aslı Gül Öncel, Doç. Dr. Yenilenebilir Enerji, İstatistik
Enerji Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji ilişkisi
Büke Tolga, Dr. Öğr. Üyesi Muhasebe
Belgin Bahar, Dr. Öğr. Üyesi

Melik Ertuğrul, Dr. Öğr. Üyesi