İşletme alanında lisans diploması veren programın amacı uluslararası rekabet ortamında, işletmenin tüm paydaşlarına duyarlı, sosyal sorumluluk ve etik bilinci olan, değişen dünyanın hızına ve dinamiklerine uyum sağlama gücü ve risk algısı yüksek, çağdaş, barışçıl lider yöneticiler, uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu çerçevede, öğrencilere disiplinlerarası bir eğitimin desteği ile çok dilde etkili iletişim becerileri, analitik düşünme yeteneği ve sentez kabiliyeti kazandırır.