İşletme Bölümü istihdam olanakları oldukça geniş bir bölümdür. Bu bölümden mezun öğrencilerin gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışmaları mümkün olup, kamu sektöründe; Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa, Sanayi ve Ticaret Odaları, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlar, özel sektörde ise, gerek sanayi kuruluşları, gerekse hizmetler sektöründe yer alan; bankacılık, turizm, sigortacılık, danışmanlık, denetim, dış ticaret, lojistik vb. şirketleri bu öğrenciler için uygun çalışma ortamlarıdır. İşletme Bölümü mezunları bu tür kuruluşlarda, yönetim, organizasyon, satın alma, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, muhasebe, finansman gibi departmanlarda istihdam olanakları bulabilirler.