ACCA Türkiye ve Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı ile İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 8 Nisan 2021 Perşembe günü 17:00 - 18:00 saatleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği” “Geleceğin CFO’su” webinar’ında sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşu ACCA’in IMA (Institute of Management Accountants) ile Haziran 2020 de ortaklaşa gerçekleştirdiği Geleceğin CFO’su araştırmasına tüm dünyadan katılan 1150’den fazla muhasebe ve finans profesyoneli ve CEO, yeni normalde iş değişip dönüşen CFO rolünü, CFO’ların yeni sorumluluk ve mesleki yetkinlik alanlarında dair görüşlerini paylaştı.

Webinar’ımızda ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, Geleceğin CFO’su küresel araştırmasında öne çıkan bulguları hem dünya hem Türkiye perspektifinden değerlendirip geleceğin CFO’larının kurumlarına daha fazla katma değer sağlayabilmesi için elde etmeleri gereken yeni mesleki yetkinlikleri ve yeni yol haritalarını paylaşacak. Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu’da iş hayatına muhasebe ve finans alanında adım atmayı ve CFO rolünü hedefleyen geleceğin profesyonellerine, yeni normalde işletmelerin mali durumlarına ilaveten insan, amaç ve kar unsurlarının da yönetilmesinde sahip oldukları kritik rolü değerlendirecek.

Etkinlik Detayları:

  • Tarih: 8 Nisan 2021, Perşembe
  • Saat: 17:00-18:00
  • Kayıt: Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğimiz ZOOM platformu üzerinde gerçekleşecektir.

bc017f915-acca-webinar-son