İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YATAY GEÇİŞ FRANSIZCA YAZILI BİLİM SINAVINA GİRECEK ADAYLARA
ÖNEMLE DUYURULUR!

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için ilan edilen Yurt İçi (Kurum Dışı) ve Yurtdışı Yatay Geçiş Koşulları çerçevesinde başvuran adayların dosyası üzerinden yapılan inceleme sonucunda Fransızca Yazılı Bilim Sınavına girmeye hak kazanan adayın ismi aşağıda verilmektedir. 

Yurt İçi (Kurum Dışı) Başvurusu 

İŞLETME  BÖLÜMÜ 

B*** B*** E*******

İşletme  Bölümü’nün Fransızca Yazılı Bilim Sınavı 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. 

Yer: Yiğit Okur Yerleşkesi I210