Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enis Tulça, 16 Haziran 2022 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nin İstanbul “Dimitrie Cantemir” Romen Kültür Merkezi ve Romanya'nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’yle birlikte düzenlediği, 1878 yılı ve hemen sonrasındaki Osmanlı-Romen ilişkilerinin incelendiği panele ‘’Balkanlarda Romanya ve Osmanlı Devleti arasında farklı oluşumlar’’ başlıklı tebliğiyle katılmıştır. Tulça, Tanzimat’ın ilanından itibaren Romen ve Osmanlı aydınlarının kültürel ilişkilerine değindikten sonra, Romen bağımsızlığı ile birlikte karşılıklı ilk temsilciler, Bratianu ve Süleyman Bey’in görev yıllarına değinmiştir. Ayrıca 1878’den 1914’e kadar ilk Kral olan 1. Carol devrinde Romen Devletinin Dobruca’daki Müslüman Türk azınlığın haklarıyla ilgili çıkardığı yasa ve uygulamalarından örnekler vermiş ve kendi ailesinden anekdotlar anlatmıştır.

788ea75c27-gorsel-2-_1_ 0ab71521-gorsel-1-_1_